?

Log in

Проголосуємо за кращих... - Украинская Советская Социалистическая Республика [entries|archive|friends|userinfo]
Українська РСР

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Проголосуємо за кращих... [жовтень. 28-е, 2012|07:29 am]
Українська РСР

yccp

[88denver88]
ПосиланняВідповісти

Comments:
[User Picture]From: ukr_salo
2012-10-29 10:14 am (UTC)
найкращий виборний комент в тематичній спільноті
(Відповісти) (Thread)