?

Log in

No account? Create an account
Ленін про Україну - Украинская Советская Социалистическая Республика [entries|archive|friends|userinfo]
Українська РСР

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Ленін про Україну [квітень. 22-е, 2012|01:55 pm]
Українська РСР

yccp

[kermanich]
Немає майже жодної статті т. Леніна з національного питання, де б питання про Україну так або сяк не торкалося. Це цілком природно.

Загальне питання про Україну в різних статтях т. Леніна взяте у різних площинах: питання про право українців на самостійне існівання як народу, і самостійне існування української культури, питання про ставлення російських робітників до українського руху, питання про об’єднання російських і українських робітників на території України, питання про право України на державне самовизначення, питання про форми і шляхи цього самовизначення й питання про взаємини Росії та України.ПосиланняВідповісти